Raad van Kerken Stad Groningen

De Raad van Kerken in de stad Groningen

De Raad van Kerken in Groningen is onderdeel van de landelijke Raad van Kerken, een gemeenschap van 19 christelijke kerken en organisaties in Nederland. Deze beoogt door regelmatig onderling overleg het contact tussen verschillende kerkgenootschappen te verbeteren, en op te komen voor de positie van de kerken in Nederland.

De lokale Raad van Kerken doet dat in de stad, en organiseert met dat doel de jaarlijkse cyclus Bezinning en bezieling voor Stadjers. Vanuit de invalshoeken van uiteenlopende kerkelijke gemeenschappen in Stad laat deze cyclus zien hoe je op verschillende manieren vorm kunt geven aan je geloof.

De Raad van Kerken in Groningen: één in Christus, eenheid in verscheidenheid!

logo-Raad-van-Kerken-web
Het schip van de kerk op de woelige wereldzee