Raad van Kerken Stad Groningen
Deelnemende kerken en organisaties in Groningen

Anglicaanse Kerk

Baptistengemeente

Chinees-Evangelische Kerk

Doopsgezinde Gemeente

Evangelisch-Lutherse Kerk Groningen

Gereformeerde kerk PKN Ten Boer

Leger des Heils

Nieuw-Apostolische Kerk

Oud Katholieke Kerk

Protestantse Gemeente Groningen

Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)

Remonstrantse Gemeente Groningen

RK Kerk, Jozefkerk

RK Kerk, parochie Heilige Hildegard van Bingen

RK Kerk, Salvator Maria Parochie

RK Kerk, St. Martinus Parochie,

Russisch Orthodoxe Parochie

Pepergasthuisgemeenschap

De Raad van Kerken in Groningen: één in Christus, eenheid in verscheidenheid!

logo-Raad-van-Kerken-web
Het schip van de kerk op de woelige wereldzee