Raad van Kerken Stad Groningen

Voorzitter
Dr. G.F. (George) Hooijer (Protestantse Gemeente Groningen)
e-mail:


Vicevoorzitter
pastoor R.R.B.M. Wagenaar (Rooms-Katholiek)


Secretariaat
Dr. J.D. (Jabik) Zeinstra
e-mail:


Penningmeester
Dhr. C.J.A. (Chris) Wessels


rekeningnumer: NL32 RABO 0342 0634 80
Ingeschreven bij de KVK: 55917488

De Raad van Kerken in Groningen: één in Christus, eenheid in verscheidenheid!

logo-Raad-van-Kerken-web
Het schip van de kerk op de woelige wereldzee