Raad van Kerken Stad Groningen

Open College Theologie en Kunst

26sep19:3022:00Open College Theologie en Kunst

Event Details

Dit najaar organiseert Theologische Verdieping Groningen (TVG) weer een interessant Open College. Dr. Jan L. de Jong, universitair docent Vroeg Moderne kunst aan de Rijksuniversiteit neemt ons mee in het thema “Christelijke theologie en Kerkelijke kunst in West Europa”.

Inhoud van de cursus
In de Tien Geboden staat dat ‘beelden’(in de ruime betekenis van: afbeeldingen) niet zijn toegestaan. Toch hebben Christelijke gelovigen vanaf de allereerste eeuwen afbeeldingen gemaakt. Daarvoor hadden zij goede argumenten. Eén daarvan was het argument, dat ‘beelden’ dienen als Bijbel voor de ongeletterden: wie de Bijbel niet kan lezen, kan aan de hand van ‘beelden’ toch kennis nemen van wat er in de Bijbel staat.
Maar ‘beelden’ hadden nog een andere functie dan alleen maar illustratie: zij moesten ook overbrengen wat het belang is van de bijbelse boodschap en welke uitleg de Kerk aan de tekst van de Bijbel geeft. Dat wil zeggen, dat ‘beelden’ ook dienden als middel om de leer van de Kerk uit te dragen. In de eerste eeuwen waren de opvattingen van de Kerk echter nog lang niet duidelijk en bestonden er uiteenlopende opvattingen over belangrijke vragen, bijvoorbeeld over Christus als (zoon
van) God, het leven na de dood en het Laatste Oordeel, en de rol van heiligen. Toen het Christelijke geloof in de loop van de vierde eeuw officieel werd erkend, werd het noodzakelijk om de Kerk te organiseren al een instituut dat zich baseert op één tekst (de Bijbel in het Latijn) en één verklaring daarvan (theologie).
In deze serie lezingen zullen we kunstwerken bekijken in samenhang met de zich ontwikkelende theologie in de eerste eeuwen van het Christendom. Daarbij komen vragen aan de orde die nog steeds zinvol en actueel zijn, zoals: kunnen ‘beelden’ een verklaring en/of verrijking van de Bijbeltekst bieden en kunnen zij helpen de beleving van het geloof te verdiepen? Is het daarvoor noodzakelijk dat kerkelijke afbeeldingen ‘kunstwerken’ zijn? Wat is het effect als kerkelijke afbeeldingen niet meer in een kerk maar in een museum worden tentoongesteld?

Data: 19 en 26 september, 3 en 10 oktober 2022
Plaats: Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen
Tijd:19.30 – 22.00 uur
Kosten: € 40,-
Docent: dr. Jan L. de Jong
Meer informatie en aanmelden: via de website van TVG: www.tvg-groningen.nl

meer...

Tijd

26 September 2022 19:30 - 22:00(GMT+02:00)

Lokatie

Willem Lodewijk Gymnasium

Verzetsstrijderslaan 220

Other Events