Raad van Kerken Stad Groningen

‘Geert Groote, stichter van de Modern Devotie Beweging, heeft identiteit Stad Groningen vorm gegeven’

14feb20:29‘Geert Groote, stichter van de Modern Devotie Beweging, heeft identiteit Stad Groningen vorm gegeven’Lezing door Mink de Vries, Coördinator Actuele Moderne Devotie Beweging / Podium van Kerken Zwolle

Event Details

In dit Geert Groote Jaar staan we stil bij de betekenis van Geert Groote, en de Moderne Devotie Beweging, voor Groningen. Een beïnvloeding die wij eveneens terugzien bij Wessel Gansfort en Desiderius Erasmus. De moderne Devotie Beweging is een hervormingsbeweging binnen de Rooms Katholieke Kerk, gesticht en vormgegeven door Geert Groote in de Late Middeleeuwen. Met een bloeiperiode van begin 15e eeuw tot eind 16e eeuw, maar nu nog altijd bestaand.

Moderne Devotie kent verschillende verschijningsvormen; Kloosters (met regel van Augustinus, zoals Windesheim), lekenkloosters van de Derde Orde (met regel van Franciscus) en de Broeder- en Zusterhuizen van het Gemeene Leven (zoals het Fraterhuis in Groningen, zonder kloosterregel). De drie vormen waren nauw met elkaar verbonden. Moderne devoten kenmerken zich door een intieme omgang met God (innigheid) en een sterk maatschappelijke betrokkenheid naar buiten. Zo had de net overleden Paus Benedictus XVI, in liefdevolle herinnering, een bijzondere band met Jezus, terwijl Paus Franciscus, als Jezuiet, zich op een andere manier verbonden weet met de Moderne Devotie. Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuieten droeg dagelijks het boek Imitatione Christi van Thomas a Kempis bij zich.

Het Fraterhuis Groningen had een nauwe band met de Latijnse School, de voorganger van de Universiteit. Een sterke opwekking en hervorming, door de beweging van de Geest, waaide door de stad. Zustergemeenschappen, kloosters (o.a. Benedictijner klooster Selwerd) werden sterk gekleurd en gedragen door de Moderne Devotie.

Een beweging van nog steeds van actuele waarde.

meer...

Tijd

14 februari 2023 20:29(GMT+02:00)

Lokatie

Pastorie San Salvatorkerk

Radesingel 4

Other Events