Raad van Kerken Stad Groningen

Over Eucharistie door Antoine Bodar

24nov20:0021:30Over Eucharistie door Antoine Bodar

Event Details

Plaats: Radesingel 4
Datum en tijd: 22 december, aanvang 20.00 uur

In de viering van de Eucharistie dan wel in het opdragen van het Heilige Misoffer is Christus Zelf gastheer en offeraar, slechts door de priester vertegenwoordigd, alsook geofferde, het Lam Gods. De Eucharistie is tegenwoordig-stelling van het ene offer van Jezus Christus. Daaromtrent vraagt de verrezen Heer van ons dat wij dat offer vieren tot Zijn gedachtenis. Hetgeen Jezus op de avond voor Zijn lijden (Witte Donderdag) heeft gezegd: ‘Dit is Mijn lichaam’ en ‘Dit is Mijn bloed’ betreft het ene offer dat eerst onbloedig en daags nadien (Goede Vrijdag) op bloedige wijze wordt voltrokken. Het Paaslam Christus maakt alle in de Joodse Tempel steeds weer geofferde lammeren overbodig, omdat Jezus ter vervanging het ene enige Offerlam is.

‘Doet dit tot Mijn gedachtenis’ beperkt zich niet tot het Laatste Avondmaal — de maaltijd dus — maar behelst tevens het offer van Christus dat niet wordt herhaald maar tegenwoordig gesteld.

meer...

Tijd

24 November 2022 20:00 - 21:30(GMT+02:00)

Lokatie

St. Jozefkathedraal

Radesingel 4

Other Events