Raad van Kerken Stad Groningen

Theoloog des Vaderlands in Stad

15octde gehele dagTheoloog des Vaderlands in Stad

Event Details

Op 15 oktober zal Theoloog des Vaderlands en Benedictijnermonnik br. Thomas Quartier OSB in Groningen zijn. Vanuit Stadsklooster Groningen organiseren we twee bijeenkomsten, die afzonderlijk of gezamenlijk te bezoeken zijn:

Lezing en gesprek n.a.v. het boek ‘Blijven – omarm wat op je pad komt’ – 10.30-12.00
Tijdens de coronapandemie schreef br. Thomas het boek ‘Blijven’, waarin hij zeven kloosterwaarden (Stabiliteit, regelmaat, stilte, liefde, deemoed, contemplatie en eeuwigheid) belicht. Dit doet hij aan de hand van zogenoemde kloosterstory’s. Tijdens deze morgen gaan we verder met hem in gesprek over hoe je omarmt wat op je pad komt in tijden van crisis. Op welke manier kunnen kloosterwaarden daarbij helpen? Het is niet noodzakelijk om het boek vooraf gelezen te hebben, al is dat wel aan te raden.

Profetenstemmen: verkenning eigentijdse profeten – 15.00-17.00
Tijdens deze performatieve middag zal br. Thomas, in samenwerking met ds. Nick Everts, de stem van eigentijdse profetie verkennen a.d.h.v. muziek, gesprek, video en meer. Profetenstemmen is het landelijke project dat br. Thomas in het kader van zijn benoeming tot Theoloog des Vaderlands in diverse plaatsen uitvoert. Hij schrijft daarover:
“Hoe klinken de profeten van de huidige tijd? In een tijd van crisis is deze vraag des te nijpender. Waar halen we het idealisme vandaan? Wat zijn de stemmen voor morgen die de wijsheid uit een ver verleden vandaag hoorbaar maken? Het woord ‘profeet’ kan in onze cultuur veel dingen betekenen. Iemand heeft een bepaalde uitstraling of een visie voor waar het in de samenleving naartoe moet. Maar profetenstemmen staan in de Bijbel nooit op zichzelf. Profeten spreken niet namens zichzelf maar ontvangen hun boodschap en hebben ook de gave om deze boodschap te articuleren. Hun wijsheid en charisma zijn inspiratie en appèl voor andere mensen in hun omgeving en dwars door de geschiedenis heen. In de spiegel van Bijbelse profetenstemmen zoek ik naar eigentijdse geluiden aan de hand van Bijbelse passages, eigentijdse duiding, verhaal en lied.”

Datum: 15 oktober 2022, 10.30-12.00 en 15.00-17.00 uur
Locatie: Doopsgezinde Gemeente Groningen, Oude Boteringestraat 33, Groningen.
Kosten/aanmelden: N.v.t. Bezoekers: max. 100.
Informatie: www.stadskloostergroningen.nl of

meer...

Tijd

de gehele dag (Zaterdag)(GMT+02:00)

Lokatie

Doopsgezinde Gemeente Groningen

Oude Boteringestraat 33