Raad van Kerken Stad Groningen

Week van Gebed

15jande gehele dag22Week van GebedCentrale thema: Doe goed, zoek recht

Event Details

Er zijn 8 dag thema’s. Daarvan kunt u gebruiken wat bij u en uw kerk past.

Nr.       DAG                 THEMA                                   OT                               NT

1.         15-1     Het goede leren doen                        Jes. 1:12-18                 Lk. 10:25-37
2.         16-1     Met vreugde recht doen                    Spr. 21:13-15              Mt. 23:23-25
3.         17-1     Wij – niet ik                                        Micha 6:6-8                Mk 10:17-31
4.         18-1     Zie de tranen van de onderdrukten   Pred. 4:1-5                  Mt. 5:1-8
5.         19-1     Zing voor ons een vrolijk lied             Ps. 137:1-4                  Lk. 23:27-31
6.         20-1     Dat hebben jullie voor Mij gedaan    Ezech. 34:15-20          Mt. 25:31-40
7.         21-1     Het hoeft niet zo te zijn                     Job 5:11-16                 Lk. 1:46-55
8.         22-1     Herstel van verbinding                       Ps. 82:1-4                    Lk. 18:1-8       

Als eerste kunt u de WvG kracht geven door op de eerste (15de)  en de laatste (22e ) zondag in de eredienst gebruik te maken van deze thema’s. Maak er een speciale dienst van.

Gebedsavonden

hele week in de kerken in de wijken, o.a.:

STADSKERK :

zo. 15: DAG VAN GERECHTIGHEID:  06.00-22.00 u. in blokken van 2 uur.

Ma-wo avonden: Aanbidding en Gebed, samen voor gerechtigheid in de stad. 

Vr. 20-1 Aanbidding en Gebed voor tieners.

SCHIJNWERPERS OP CHRISTELIJKE MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Bij het thema van “DOE GOED   ZOEK RECHT” horen organisaties als Stichting Present, HipHelpt, Stadjer Hand in Hand, de Voedselbank, Het Pand, Terwille, de Open Hof, het Leger des Heils, de Opvang van Daklozen, de maaltijden voor Daklozen; Schuldhulpmaatje.

U kunt één of meerderen van hen uitnodigen in de speciale diensten en hen iets laten vertellen over hun werk. We hopen ze op meerdere plaatsen tegen te komen en in de podcasts over hen die op de website Missie050 te zien en te horen zijn. Het doel is iedereen te laten nadenken over de mogelijkheid om een van hen te helpen als vrijwilliger bij hun inzet voor mensen in nood, armoede, eenzaamheid of vluchtelingen.

meer...

Tijd

15 januari 2023 - 22 januari 2023 (de gehele dag)(GMT+02:00)